Bly op hoogte met ekonomiese veranderings, bedreigings en vooruitsigte wat bepalend is vir ekonomiese groei

Teken in vir die nuutste "EKONOMIESE VOORUITSIGTE"

1)  Maandelikes, kwartaalikse en jaarlikse opdaterings;


2) Nuutste inligting, verduideliking en interpretasie;


3)  Vooruitsigte vir die vraag- en aanbodkant van die ekonomie;


4)  Opgedateerde ekonomiese aanwysers en indekse, en


5) Lewering van kommentaar en voorstelle, vrae te vra en bykomende inligting te versoek.

Januarie 2020 uitgawe nou beskikbaar!​​​

My Image

January 2020 edition now available!​​​

Sign in for the latest "ECONOMIC PROSPECTS"

1)  Monthly, quarterly and annual updates;


2)  Latest information, explanation and interpretation;


3)  Forecast for the supply and demand side of the economy;


4)  Updated economic indicators and indices, and


5) Making of comments and suggestions, asking of questions and requesting additional information.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Keep up to date with economic changes, threats and forecasts which is decisive for economic growth​​​​​​

My Image

About the Author

Fanie Brink is an agricultural economist with a master’s degree in agricultural economics.  He has more than 40 years of experience in the agricultural industry and economy in South Africa. He also has good practical experience and insight into the basic economic and financial requirements which are the driving forces behind the profitability and sustainability of industries to make higher contributions to economic growth. 

Economic Prospects for South-Africa​​​​​​​​​​​​​​

My Image

​​​​​​​ ​​Understand the political-economic developments and prospects to make sound investment and profitable decisions! ​​​​​​​

Ekonomiese Vooruitsigte vir Suid Afrika

Fanie Brink is 'n landbou-ekonoom met 'n meestersgraad in landbou-ekonomie. Hy het meer as 40 jaar ervaring in die landboubedryf en ekonomie in Suid-Afrika. Hy het ook goeie praktiese ervaring en insig in die basiese ekonomiese en finansiële vereistes wat die dryfkrag agter die winsgewendheid en volhoubaarheid van nywerhede is om hoër bydraes tot ekonomiese groei te lewer. 

Omtrent die Outeur

​​​​​​​Verstaan die politieke-ekonomiese ontwikkelings en vooruitsigte om gesonde beleggings en winsgewende besluite te neem! ​​​​​​​